Pozyskujemy rocznie od 20.000 do nawet 200.000 złotych dla każdego współpracującego z nami klubu!

Logo description
Logo description
Logo description
Logo description
Logo description
Logo description
Logo description
Logo description
Logo description

Szukasz dodatkowych funduszy dla klubu sportowego?

Chcesz ubiegać się o dotację sportową, ale nie wiesz, czy spełniasz wymogi formalne?

Potrzebujesz pomocy przy wypełnieniu wniosku o dotację sportową?

Chętnie Ci w tym pomożemy. Skontaktuj się z nami i skorzystaj z bezpłatnej konsultacji,
podczas której dowiesz się, skąd uzyskać dofinansowanie dla Twojego klubu.

Free Joomla Template

Współpraca z nami przebiega w kilku prostych krokach:

 • Dobór odpowiedniej dotacji i monitorowanie potencjalnych szans dla naszych Klientów,
 • Weryfikacja możliwości pozyskania dotacji i zdefiniowanie warunków formalnych,
 • Realne określenie szans na powodzenie przedsięwzięcia,
 • Przedstawienie klubowi czytelnego rozwiązania,
 • Rzetelne opracowanie wniosku,
 • Rozliczenie otrzymanych środków zgodnie z wytycznymi,
 • Bieżący kontakt i wsparcie na każdym etapie pozyskiwania dotacji.

Dlaczego warto z nami współpracować?

Tym, co nas wyróżnia, jest przede wszystkim bardzo wysoka skuteczność w pozyskiwaniu funduszy.
 • 98% przygotowanych przez nas wniosków otrzymało dofinansowanie.
 • Realnie oceniamy szanse, możliwości oraz zagrożenia, co pomaga nam dobierać odpowiednie i co najważniejsze – efektywne metody.
 • Ponadto, jesteśmy do dyspozycji wszystkich tych, którzy chcą zadać nam pytania na etapie tworzenia wniosku lub w trakcie pozostałych faz projektu.
 • Chętnie dzielimy się wieloletnim doświadczeniem, ciesząc się z osiąganych sukcesów współpracujących z nami klubów.
 • Nasze wynagrodzenie? Pobieramy je od wniosków, które otrzymały dofinansowanie.
Zachęcamy do kontaktu – chętnie odpowiemy na każde pytanie i zabierzemy się do pracy! Zdążyłeś się już pewnie przekonać, że pozyskanie funduszy dla klubu sportowego nie jest proste. Informacje o tym, co powinien zawierać wniosek o dotację sportową mogą być przytłaczające. Na szczęście z nami nie musisz się tym martwić. Wystarczy, że powiesz nam, na co planujesz przeznaczyć dotację, a my upewnimy się, czy masz szansę ją otrzymać. Jeśli okaże się, że kwalifikujesz się do udziału w konkursie, przygotujemy dla Ciebie kompletny wniosek z załącznikami, naniesiemy poprawki (o ile będzie to koniecznie) i przedstawimy Ci całość do akceptacji. Powiemy, jakie dokumenty są potrzebne do wniosku o dotację sportową i sprawdzimy, czy są przygotowane we właściwy sposób. Wniosek możemy przygotować w ciągu kilku dni. Nawet w przypadku, gdy termin składania wniosku wydaje Ci się zbyt krótki, skontaktuj się z nami, postaramy się pomóc. 12 lat doświadczenia w branży sportowej nauczyło nas, jak szybko i skutecznie pozyskać dofinansowania dla klubów sportowych. W momencie złożenia wniosku nasza współpraca się nie kończy. Śledzimy wyniki konkursu, ponieważ nam również zależy żebyś otrzymał dotację. Dodatkowo oferujemy Ci możliwość rozliczenia dotacji. Przygotujemy kompletne sprawozdanie z projektu, dzięki czemu nie będziesz musiał martwić się o formalności.

Informacje o dotacjach

Czym są dotacje sportowe?

Dotacje sportowe to środki finansowe przyznawane przez różne instytucje (np. państwo, samorządy, prywatni sponsorzy) na cele związane z rozwojem i upowszechnianiem sportu. Mogą być przeznaczone na różne cele, takie jak zakup sprzętu sportowego, organizację imprez sportowych, szkolenie sportowców czy rozwijanie infrastruktury sportowej.

Istnieją różne sposoby pozyskania dotacji sportowych, w zależności od źródła finansowania. Źródłem dotacji dla klubów sportowych mogą być instytucje publiczne, takie jak ministerstwa (np. Ministerstwo Sportu i Turystyki) oraz urzędy miast i gmin. Można również ubiegać się o dotacje u organizacji non-profit, takich jak fundacje czy stowarzyszenia. W przypadku dotacji udzielanych przez państwo lub samorządy, często ogłaszane są konkursy, w których organizacje sportowe mogą ubiegać się o przyznanie środków na określony cel.

W przypadku prywatnych sponsorów, warto zadbać o relacje z nimi, nawiązać kontakt i przedstawić swoją działalność w jak najlepszym świetle.

Jak zdobyć pieniądze na klub sportowy?

Dotacje sportowe to ważne źródło finansowania dla organizacji i osób związanych z działalnością sportową. Aby pozyskać takie wsparcie, warto dokładnie przygotować wniosek o dotację, zawierający precyzyjny plan działania oraz szczegółowy kosztorys. Ważne jest również przedstawienie wizji rozwoju organizacji sportowej oraz zwięzłe uzasadnienie, dlaczego to właśnie ona powinna otrzymać wsparcie finansowe.

W przypadku dotacji sportowych istotne jest dostosowanie się do kryteriów, jakie stawiają źródła finansowania, np. zakresu projektów, celów, jakie mają zostać zrealizowane, lub grupy docelowej, dla której przeznaczone są środki. Więcej informacji na temat dostępnych źródeł dotacji oraz wymogów, jakie muszą spełniać projekty sportowe, można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych instytucji oraz w konkretnych rozporządzeniach.

Nie musisz ich jednak szukać. Wystarczy, że skontaktujesz się z nami, a sprawdzimy, skąd wziąć pieniądze na klub sportowy, jakie dotacje sportowe są aktualnie przyznawane i czy masz szansę je otrzymać.

Kto może otrzymać dotacje sportowe?

Dotacje sportowe mogą być przyznawane różnym podmiotom, w zależności od źródła finansowania oraz celu projektu, na który przeznaczone są środki. Mogą to być między innymi:

 • Kluby i związki sportowe, które realizują projekty związane z rozwojem sportu, organizacją imprez sportowych, szkoleniem sportowców, itp.
 • Szkoły, które realizują projekty związane z promocją zdrowego stylu życia i upowszechnianiem sportu wśród dzieci i młodzieży.
 • Fundacje i stowarzyszenia, które prowadzą działalność na rzecz rozwoju sportu, w tym również organizują imprezy sportowe, szkolenia sportowe, itp.
 • Samorządy, które realizują projekty związane z rozwijaniem infrastruktury sportowej, np. budową i modernizacją obiektów sportowych.

Pamiętaj, że beneficjenci dotacji sportowych zależą od konkretnych kryteriów, jakie stawiają źródła finansowania, a także od specyfiki projektów, które są dofinansowywane.

Dlaczego warto korzystać z dotacji sportowych?

Korzystanie z dotacji sportowych może przynieść wiele korzyści dla różnych podmiotów, które angażują się w rozwój i upowszechnianie sportu. Oto niektóre z głównych powodów, dla których warto ubiegać się o dotacje sportowe:

 1. Finansowanie projektów – Dotacje sportowe to źródło finansowania, które pozwala na realizację projektów związanych z rozwojem sportu, w tym budowę i modernizację obiektów sportowych, organizację imprez sportowych, szkolenia sportowców i innych działań.
 2. Zwiększenie zasięgu działań – Dofinansowanie projektu sportowego pozwala na zwiększenie jego zasięgu, a tym samym na dotarcie do większej liczby osób, które mogą skorzystać z oferty sportowej.
 3. Popularyzacja zdrowego stylu życia – Projekty dofinansowane z dotacji sportowych często mają na celu propagowanie zdrowego stylu życia, co przyczynia się do poprawy kondycji fizycznej i psychicznej osób korzystających z oferty.
 4. Współpraca i partnerstwo – W ramach projektów dofinansowanych z dotacji sportowych możliwe jest nawiązanie współpracy z innymi podmiotami, co pozwala na wymianę doświadczeń i wiedzy oraz na realizację wspólnych celów.
 5. Promocja – Dofinansowanie projektów sportowych zwykle wiąże się z promocją wśród społeczności lokalnej, co może przyczynić się do zwiększenia zainteresowania ofertą i przyciągnięcia nowych uczestników.

Pamiętaj, że uzyskanie dotacji sportowej wymaga spełnienia określonych kryteriów i złożenia wniosku w konkursie, co wymaga poświęcenia czasu i wysiłku. Aby zwiększyć szansę na otrzymanie dotacji, warto powierzyć przygotowanie wniosku specjalistom.

Przygotowanie wniosku o dotację sportową

Wniosek o dotację sportową powinien zawierać szereg informacji, które pozwolą na ocenę zasadności przyznania dofinansowania. Oto niektóre z podstawowych elementów, jakie powinny się znaleźć w takim wniosku:

 1. Opis projektu – Wniosek powinien zawierać szczegółowy opis projektu, który ma być dofinansowany, w tym jego celów, zakresu i sposobu realizacji. Wskazane jest także przedstawienie korzyści, jakie projekt przyniesie dla społeczności lokalnej.
 2. Budżet – Wniosek powinien zawierać dokładny budżet projektu, uwzględniający koszty poszczególnych działań oraz źródła finansowania.
 3. Harmonogram – Wniosek powinien zawierać harmonogram realizacji projektu, który pozwoli na ocenę czasu, w jakim projekt zostanie zrealizowany.
 4. Potrzeby finansowe – Wniosek powinien zawierać informacje na temat potrzeb finansowych, jakie ma wnioskodawca, w tym informacje na temat innych źródeł finansowania projektu.
 5. Ocena efektów – Wniosek powinien zawierać opis sposobu oceny efektów projektu, który pozwoli na weryfikację, czy cele projektu zostały zrealizowane.
 6. Informacje o wnioskodawcy – Wniosek powinien zawierać informacje o organizacji lub osobie, która składa wniosek o dofinansowanie projektu, w tym informacje o doświadczeniu i dotychczasowych osiągnięciach w zakresie prowadzenia działań sportowych.
 7. Załączniki – Wniosek powinien zawierać odpowiednie załączniki, takie jak plany i koncepcje projektu, umowy z podmiotami zewnętrznymi, informacje na temat planowanej promocji projektu, itp.

Dokładne wymagania dotyczące wniosków o dotacje sportowe mogą się różnić w zależności od źródła finansowania, dlatego warto dokładnie zapoznać się z wymaganiami konkursowymi przed przystąpieniem do składania wniosku.

Często zadawane pytania

Dla kogo przeznaczone są dotacje sportowe?

Dotacje sportowe mogą otrzymać kluby i związki sportowe, szkoły, fundacje, stowarzyszenia oraz samorządy.

Na co można przeznaczyć dotacje sportowe?

Środki z dotacji można przeznaczyć na zakup sprzętu sportowego, budowę i modernizację obiektów sportowych, szkolenia sportowców, organizację imprez sportowych oraz inne działania związane z działalnością statutową.

Ile pieniędzy można dostać z dotacji sportowej?

Wysokość dotacji sportowej zależy od źródła finansowania i specyfiki konkretnego projektu. Kwoty mieszczą się w przedziale od kilkunastu do kilkuset tysięcy złotych. Średnia kwota dotacji dla klubu sportowego to ok. 30 tysięcy złotych.

Ile kosztuje przygotowanie wniosku o dotację?

W wybranej opcji współpracy wnioski o dotacje do kwoty 100 tysięcy złotych przygotowujemy bezpłatnie. Pobieramy jedynie prowizję od kwoty przyznanego dofinansowania. Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania dotacji.

Czy pomożecie mi rozliczyć dotację?

Oczywiście! Dodatkowo w trakcie trwania projektu podpowiemy, kiedy i na co należy wydatkować otrzymane pieniądze. Na zakończenie przygotujemy dla Ciebie sprawozdanie z projektu.